PARKHEM

Parkhem arbetar med fastighets- och bostadsutveckling. Som konsulter bistår vi såväl privata som kommunala bostads- och fastighetsbolag med hela eller delar av processen.

Vi utvecklar strategier och skapar rutiner för nybyggnation, definierar produkten genom att utveckla detalj- och marknadsplaner och ansvarar för projektledningen från idé till inflyttning.

Prata med oss om helheten eller valda delar. Oavsett vilket har vi ett erbjudande som löser det du behöver hjälp med.

Johan Hultman

johan.hultman@parkhem.se
0725 06 29 03
Linkedin

Anette Hultman

anette.hultman@parkhem.se
0703 58 59 84
Linkedin

Norra Sparvstyckevägen 17 D | 239 32 Skanör